Prynu Trwydded Tymor Trwy'r post 

Gallwch gwblhau’r ffurflen isod a’i hanfon i MR Morgan Jones, Henli, Pendinas, Tregarth,Bangor, LL57 4NF gyda siec am y swm cywir (yn daladwy i Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen), ac fe anfonir eich trwydded gyda throad y post.