top of page

Tocyn Dydd a Wythnos

Mae Gymdeithas Dyffryn Ogwen yn eich croesawu chi i ddod i bysgota ein dyfroedd yn canol Eryri. Gallwch prynu tocyn dydd neu wythnos ar len ne un or asiantau isod (arian parod neu siec yn unig yn ein asiantau)-

Barbwr Ogwen- Alison Owen-73 High St,Bethesda, LL57 3AR
Tel: 07796038824 

Post Llanllechid-8 Llanllechid Rd,Rachub,LL57 3EE
Tel:01248 600224

Caffi Rheadr Ogwen- Nant Ffrancon,Gwynedd, LL57 3lZ

bottom of page