top of page

Ymuno a'r clwb

Mae Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen gyda’r hawl i bysgota dwy ran o’r afon Ogwen, ac mae’r ddwy ran tua 2 filltir o hyd gyda pysgota o’r ddwy ochr. Yn ei chyfanrwydd mae’r afon Ogwen tua 7 milltir o hyd ac yn cynnig pysgota gwych am wniadau (sewin) gyda nifer dda o eogiaid a grilse. Ar gael hefyd mae pedwar llyn yn ogystal ac afonydd llai sydd yn llifo i’r llynoedd a’r afon Ogwen i gyd yn cynnwys brithyll brown gwyllt. Y llyn mwyaf yw llyn Ogwen sydd yn gorwedd ger priffordd yr A5 ac mae’n cael ei stocio yn rheolaidd yn ystod y tymor efo brithyll enfys. Yn ogystal a’r pysgota mae’r dyfroedd yng nghanol golygfeydd godidog Eryri ac mae amrywiaeth y pysgota yn her i unrhyw bysgotwr boed yn ddysgwr neu brofiadol. Mae’r afon Ogwen ar ei gorau pan mae mewn llif yn dilyn glaw ond ar amser arall mae’r llynoedd yn denu. Mae modd dal pysgod gyda amryw o wahanol ddulliau ond os yw’r pysgod yn profi’n anodd i’w dal mae’r pysgotwyr lleol yn aml yn cael llwyddiant trwy fod yn hyblyg a bod yn barod i newid tacteg a defnyddio modd wahanol o gynnig abwyd i’r pysgodyn.

Gellir dod o hyd i ffurflen gais / archebu ar y ddolen ganlynol

Prisiau 2024

Oedolion-£100.00

Pensiynwyr- £75.00

Pobol ifance(19-21 )- £50.00

Ieuenctid12-18) -£15.00

Plant <12- £10.00

Allfeydd trwyddedau
Londis Bethesda- Station road, bethesda LL57 3NE

Post Llanllechid- 8 Llanllechid Rd,Rachub,LL57 3EE
Tel:01248 600224

Ymholiadau cyffredinol ac ymholiadau aelodaeth i: Sgotwrs@gmail.com

Gellir anfon gohebiaeth i'r cyfeiriad canlynol-
Morgan Jones, Henli, Pendinas,Tregarth,LL57 4NF 

bottom of page