top of page

Pysgota Afon Ogwen

Mae Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen gyda’r hawl i bysgota dwy ran o’r afon Ogwen, ac mae’r ddwy ran tua 2 filltir o hyd gyda pysgota o’r ddwy ochr. Yn ei chyfanrwydd mae’r afon Ogwen tua 7 milltir o hyd ac yn cynnig pysgota gwych am wniadau (sewin) gyda nifer dda o eogiaid a grilse ac brithyll gwyllt.

Mae’r afon yn cychwyn yn Llyn Ogwen ac yn disgyn yn gyflym i lawr Rhaeadrau Ogwen sydd yn llawn man byllau, dyma’r unig le ar yr afon y mae’r brithyll brown gwyllt yn ei gael iddo ei hun, yng ngweddill y dyfroedd mae ganddo eogiaid a gwniadau yn gwmpeini.

Wedi cyrraedd llawr y dyffryn mae taith yr afon yn arafu yn sylweddol, yn lleol gelwir yr ardal yma ‘Y Marddwr’. Mae’r afon yn troelli ei ffordd i lawr llawr y dyffryn gyda rhai pyllau dyfnion ble bydd yr eogiaid a’r gwniadau yn llechu i ddisgwyl eu hamser i gladdu yn y greuan glan ar wely’r brif afon ac eraill yn mentro i’r nifer o nentydd bychain sydd yn llifo iddi.

Daw rhan gyntaf dyfroedd y Gymdeithas ar yr afon i ben ble y llifa’r afon dan Bont Ty’n Y Maes. Er mwyn rhoi chware teg i’r eogiaid ar gwniadau sydd wedi brwydro yn galed i gyrraedd y rhan yma o’r afon ag sydd wedi bod ynddi ers rhai misoedd gwaherddir pysgota yn y rhan yma o’r afon ar ôl Medi 30.

 

Mae ail ran y dyfroedd yn cychwyn o Bont Y Twr islaw maes carafannau Ogwen Bank, yma mae’r afon yn gwau ei ffordd heibio i’r cae peldroed a phentref Bethesda gyda chymysgedd da o byllau dyfnion a rhediadau cyflym.

Wrth iddi adael Bethesda tu cefn iddi mae yn arafu ei thaith rhyw ychydig wrth basio heibio Dol Ddafydd a Dol Goch cyn cyrraedd Pont Brynbela.

O fan hyn i Bont ‘Halfway’ mae rhai o byllau gorau a mwyaf poblogaidd yr afon, yma hefyd mae’r llwybrau garwaf (does ‘na ddim byd yn hawdd yn yr hen fyd ma’) Daw dyfroedd y Gymdeithas i ben fel y diflana’r afon dan Bont ‘Halfway’.

Rhan Isaf Afon Ogwen

A4 Ogwen Lower Section.jpg

Pyllau poblogaidd Eog

 1. LLyn Gro 

 2. Cafn 

 3. Llyn Ddol

 4. Llyn Weiren

 5. Llyn Dderwen

 6. Llyn dan bont

 7. Llyn Dan Cob

 8. Llyn wern

 9. Llyn Cheini

 10. Llyn Felin

 11. Llyn Caffi

 12. Llyn Cerrig Melyn

 13. Llyn Douglas

 14. Llyn Caseg

 15. Llyn Gornel 

Rhan Uchaf Afon Ogwen

A4 Upper Section.jpg
bottom of page